Projekti

Sustainable Action ARRS projekt

Projekt se osredotoča na mikro raven odgovornega delovanja v slovenskem nacionalnem okolju, ki je vpeto tudi v EU in globalni kontekst. Osrednji raziskovalni problem je vezan na prepoznavo dejavnikov, ki vplivajo na odgovorno delovanje slovenske populacije, s čimer projekt naslavlja šire družbene izzive trajnostnega razvoja in doprinaša k nadgradnji znanstvenih pristopov in znanja. Okoljska odgovornost v tem smislu predstavlja le eno komponento odgovornega delovanja poleg družbene in individualne odgovornosti. 

Z namenom raziskati odgovorno delovanje v sociološkem kontekstu išče projekt nove pristope k razumevanju načinov sodelovanja na vseh družbenih ravneh. V ospredju je inovativen teoretski koncept – odnosni subjekt, ki se nanaša na specifično obliko družbene diferenciacije, ki predstavlja alternativo funkcionalni in implicira večji pomen tretjega sktorja, javno-privatne sfere in nove civilne družbe. Koncept poudarja pomen refleksivnosti posameznikov, ki ob tem upoštevajo odnose s pomembnimi drugimi in hkrati tudi delujejo skozi te odnose. Gre za refleksivnost drugega reda, ki presega prispevke posameznih akterjev. Medtem ko so posamezniki refleksivno vpeti v družbene odnose kot odnosni subjekti, lahko kot individualni ali kolektivni akterji generirajo lastne emergentne lastnosti preko teh odnosov, kar vodi do družbene morfogeneze.

Glavni cilj projekta je s pomočjo teorije razviti model dejavnikov, ki vplivajo na odgovorno delovanje splošne populacije v Sloveniji. Slednje bo orodje za ustvarjanje scenarijev in simulacij ter vir usmerjanja prihodnjih policy intervencij na makro ravni, ki lahko spodbujajo odgovorno delovanje. S tem namenom bodo v projektu uporabljeni interdisciplinarni metodološki pristopi in triangulacija metod, vključno z uporabo visoko zmogljivega računalnika (HPC). Ta bo omogočil simulacijo palet prihodnjih scenarijev in formulacijo specifičnih policy priporočil na podlagi zbranih podatkov in hkrati tudi povezavo med mikro, makro in mezo družbeno ravnijo ter vsemi vidiki odgovornosti.

Aktivnosti na projektu presegajo slovenske okvirje, saj bodo vodile v razvoj nove metodologije za merjenje, prepoznavo in predvidevanje možnosti spodbujanja odgovornega družbenega delovanja, ki jo je mogoče prenesti na med-nacionalne/regionalne komparativne študije. Vodile bodo tudi v spremljanje stanja in nadaljnja policy priporočila, s čimer bodo prispevale k dodatni družbeni, politični in ekonomski relevantnosti družboslovnega raziskovanja.

Rezultati bodo temeljili na uporabi širokega nabora metod, ki obsegajo a) analizo sekundarnih virov, diskurzivna analiza medijev širšega dosega in ekspertnih mnenj trojne vijačnice akterjev (politiki, gospodarstvo, NVO); b) anketne podatke za splošno populacijo na podlagi izvirne baterije vprašanj z razvojem novih indikatorjev in faktorjev odgovornosti, c) kvalitativno raziskavo, ki omogoča poglobljeno razumevanje odnosa med makro narativi in individualno ravnijo odgovornega delovanja; d) model strukturnih enačb, ki omogoča identifikacijo odnosov med aspekti odgovornega delovanja, pa tudi razumevanje, kako na te aspekte in njihove medsebojne odnose vplivajo latentne makro variable (strukturne in diskurzivne); e) predvidevanje prihodnjih pogojev odgovornosti, ki temelji na mogočih scenarijih sprememb v tehnologiji, družbenem in naravnem okolju. Tako bomo ponudili širšo sliko medsebojne povezanosti omenjenih konceptov, ki vodijo v razvoj znanstvenega znanja in omogočajo tudi močne aplikativne potenciale.

Projekt bo izveden na podlagi načrtovanih delovnih paketov (DP): DP1: Analiza slovenskega strukturno- institucionalnega in semantičnega okolja, DP2: Kvantitativna raziskava splošne populacije, DP3: Meta-analiza podatkov, DP4: Izgradnja prihodnjih scenarijev, DP5: Priprava priporočil, DPM: Menedžment, DPK: Komunikacija.

več na: https://www.sustainableaction.fuds.si/aktivnosti

Projekt je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS.

Projekt s šifro J5-1788 bo financiran s/z 1596 letními urami cenovnega razreda A za obdobje 3

Iet. Pričetek (so)financíranja izbranih projektov je 1. 7. 2019

Pustite odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

sl_SISlovenian