Projekti

Krepitev civilne iniciative za trajnostni razvoj v Evropi

Modul Sustain4EU je učni program, ki želi okrepiti
a) zavedanje o izzivih s katerimi se sooča Evropska Unija in so vezani predvsem na posledice pomanjkanja odgovornega delovanja v družbenem in naravnem okolju;
b) vlogo državljanov EU-ja v blažitvi teh posledic in njihovem doprinosu k družbeni koheziji in okoljski trajnosti.

Tematski temelji modula so zgrajeni na prepoznavanju problemov vezanih na degradacijo družbenega okolja (neenakost, izključenost, revščina…), naravnega okolja (onesnaževanje, izguba biodiverzitete, gozda…) in posameznikov, ki se spopadajo z naraščajočimi osebnimi dveganji, ki so predvsem posledica individualizacije in karierne deziorientacije.

Že sam naslov modula v angleškem jeziku odraža namen aktivnosti – aktivirati trajnostno vedenje na individualni ravni, ki bo omogočilo trajnosten razvoj EU-ja, in sicer skozi:

  • Učenje: ponuditi najnovejše znanje, prosto dostopne učne materiale, rezultate raziskav ipd. na način, ki odraža ko-kreativno ustvarjanje znanja med akademsko sfero, deležniki in študenti
  • Delovanje: spodbujati akcijsko raziskovanje na temo trajnosti in EU državljanskih praks na način prenašanja teorije in znanja v prakso skozi študentske raziskovalne aktivnosti in s tem tudi pomovirati civilno vključenost
  • Povezovanje: ponuditi priložnosti za deljenje izkušenj in znanja med vsemi akterji na podlagi organizacije aktivnega družbenega sodelovanja na lokalni in transnacionalni evropski ravni.

Aktivnosti so neposredno vezane na nedavne družboslovne raziskave in besedila, ki poudarjajo vlogo družbenih odnosov in refleksivnosti (cf. Archer/Donati 2015 – Relational Subject), ki omogočajo nastanek skupnih dobrin in zagotavljajo bolj kohezivno, inkluzivno in trajnostno okolje. Pri tem pa je poseben poudarek na posameznikovem osebnem razvoju, veščinah in kompetencah, ki so ključne za prilagoditev na zahteve trga, zaposlitve in sodobnih tveganj. Sustain4EU temelji na obstoječih teoretičnih in raziskovalnih izkušenj vodje Modula in ostale ekipe, ki vsebine bogatijo z interdisciplinarnim znanjem.

Sustain4EU je učna aktivnost, ki vključuje dva raziskovalno usmerjena predmeta na dodiplomski in podiplomski ravni. Omogoča vključevanje študentov na različnih programih in stopnjah študija v različne učne aktivnosti in  povezuje akademsko teroijo in znanje z raziskovalnimi aktivnostmi, ki spodbujajo družbeno-civilno komponento. Vse aktivnosti temeljijo na inovativnih učnih orodjih in komunikacijskih pristopih.

več na: https://www.sustain4eu.fuds.si/

Pustite odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

sl_SISlovenian