O MENI

Kdo sem?

Ime mi je Tea.

Že od malih nog čutim tesno povezanost z Zemljo, ki se je v otroštvu tkala predvsem prek stika z rastlinami, njihovimi energetskimi polji in elementarnim svetom ter kraljestvom različnih subtilnih bitij. Svojo navezanost in način povezovanja z živimi bitji sem zaradi pritiska bližnje okolice hitro začela pripisovati bujni otroški domišljiji deklice, ki živi vzporedno s svetom vil in škratov.

Skozi odraščanje in življenjske preizkušnje sem svoje zaznavanje pestrosti življenjskih oblik precej zatrla, vendar sta bila želja in notranji vzgib po ponovni vzpostavitvi mostov premočna. Danes sem šepetalka Zemlje in intuitivna zdravilka vzročnih ravni. Zavedno gojim svetlobo v sebi in se radostim ob pogledu na vse stvarstvo.  Moja pot je podpreti iskro zavedanja Enosti v vseh nas.

Poleg tega pa imam za seboj že več kot deset let znanstvene kariere, ki mi omogoča odkrivanje in razumevanje sveta tudi s te plati in povezovanje raziskovalnih tem z odgovornim delovanje in trajnostnimi vidiki družbe.https://magicfern.si/category/raziskave/

Moje izkušnje v znanstveni sferi

Oznaka raziskovalke ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4314-3231.

  • IZOBRAZBA

2015    Znanstveni doktorat s področja sociologije (Naslov disertacije: Towards key factors influencing identifications with the EU: a dialectical relationship between transnational social fields and national frames;  Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

2009    Znanstveni magisterij: v okviru programa European Joint MA na področju socialne in kulturne antropologije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija in Oddelek za socialno antropologijo, National University of Ireland – Maynooth, Irska (Naslov: Slovene and Irish returned emigrants and their descendants)

2007     Diploma s področja etnologije in kulturne antropologije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija. Naslov: Dan republike in dan državnosti: primerjava dveh političnih ritualov v dveh različnih političnih sistemih

  • DELOVNO MESTO

2019 – Izredna profesorica s področja sociologije, Fakulteta za informacijske študije/ Novo Mesto/ Slovenja

2017 – Vodja inštituta za medijske platforme, Fakulteta za informacijske študije/ Novo Mesto/ Slovenja

2017 – 2018    Gostujoča predavateljica, Metropolitan University of Prague /Češka

2010 – 2015   Mlada raziskovalka in asistentka, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Slovenija

  • PRIZNANJA IN ŠTUDIJSKA FINANCIRANJA

2017 – 2018    Sredstva z mobilnost v tujini / Evropski socialni sklad in Ministrtsvo  za izobraževanje, znanost in šport / Slo

2016                Gosarjeva nagrada za doktorsko disertacijo, FUDŠ, Nova Gorica

2015 – 2016    Sredstva z razpisa:  Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti, ARRS, Slovenija

2014                Erasmus štipendija za prakso na doktorskem študiju, CEU, Budimpešta, Madžarska

  • ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH DOGODKOV

2013-              Organizacija letne mednarodne znanstvene konference / Slovenija

  • ČLANSTVO V ZNANSTVENIH ORGANIZACIJAH

2016 –            Članica Research Committee of Migration RC‐31, International Sociological Association

2013 –            Članica Research network 36 Sociology of Transformations: East and West, European Sociological Association

2011 –            Članica Research Committee, Slovenian Social Science Association

  • VEČJA MEDNARODNA SODOLOVANJA

2020-2022: Vodja bilateralnega projekta (ARRS) Slovenia-Kitajska, University of Nottingham Ningbo) Silk Road and the Theory of Social Fields, collaboration with Professor Emilian Kavalski

2018-2020: Vodja bilateralnega projekta (ARRS). Slovenia-ZDA, University of Hawaii at Manoa) Trajnostno vedenje kot vidik globalnega državljanstva med mladimi v komparativni perspektivi sodelovanje z Assoc. Prof. Baoyan Cheng

2016-2018: Vodja bilateralnega projekta (ARRS) Slovenia-ZDA Izkušnje individualizacije, globalnih sprememb in tehnološkega razvoja: raziskovanje narativov mladih transnacionalnih študentov (Slovenia-USA, University of Hawaii at Manoa), sodelovanje z professor Katherine Ratliffe

Imam čez 30 visoko rangiranih znanstvenih objav neposredno vezanih na temo  trajnostnega razvoja, M/M pristop in refleksivnosti. Poleg tega sem pridobila številne izkušnje z vodenjem.Izkušnje imam tudi s projektnim menedžmentom. Bila sem vodja znanstveno-raziskovalnega projekta na temo odgovornega delovanja in trajnostne družbe (ARRS). Sem vodja Jean Monnet Modula na temo spodbujanja evropskega državljanstva in aktivnega delovanja (2020-2022), kjer povezuje znanstvena spoznanja na temo strategij trajnosti z pedagoškimi aktivnostmi. Bila sem vodja nacionalne skupine pri projektu Interreg Central Europe: Development of Work Integration Social Enterprises through Technological Advancements (2017-2020). Bila sem vodja raziskovalnega paketa št. 1 in the Interreg CE project Social Entrepreneurship as an Enabling Environment for Migrants’ Employment and Integration (2019-2022). V letu 2018 je vodila UNESCO MOST raziskovalni projekti “Mladi in odgovorno delovanje«.

Imam tudi veliko mednarodnih izkušenj, imela sem svoj predmet Sodobni raziskovalni izzivi za magistrske študente na Metropolitanski Univerzi v Pragi. Bila sem gostujoča raziskovalka na Central European University, Oddelek za politologijo, Budimpešta, the University of Hawaii at Manoa, Oddelek za izobraževanje(Honolulu, USA) in Babeş-Bolyai University, Fakulteta za politiko, upravo in komunikologijo (Cluj-Napoca, Romania). Vzpostavila sem mednarodno sodelovanje z University of Nottingham Ningbo (Kitajska).

Sodelovala sem v številnih raziskovalnih projektih na temo EU, večina je bila emdnarodnih:MMWD: South East Europe Transnational Cooperation Programme; EUVOX; and European National Elites and the Crisis (ENEC 2014). Bila je vodja projekta Po kreativni poti do znanja, sofinanciranega s starni Evrospkih socialnih skladov in Ministrtsva za zobraževanje, znanost in šport.

V sodelovanju z mednarodnimi partnerji na Interreg Interreg INNO WISEs projektu, sem doprinesla k novemu digitalnemu produktu – Fleksibilna digitalna komuniakcijska platforma, ki pomaga podjetjem , ki zaposljujejo ranljive skupine ljudi, da se seznanijo s svojimi primankljaji na področju digitalnih in vodstvenih veščin in tako nadgradijo svojo poslovno uspešnost in zaposlovanje ranljivih skupin: https://wisebusiness.eu

Prav tako sem aktivna v civilni družbi. Bila sem članica EkoVrha, sodelovala sem s Slovensko filantropijo in delala na projektu Info točka z migrante, namenjene integarciji migrantov (ZRSZ, 2009-2010).

Geomantija in nova kultura Gaje

Dragocene izkušnje sem pridobila v Šoli ustvarjalnega sobivanja z Zemljo in njenimi bitji VITAAA, meditacija in intuitivni način povezovanja z naravo, ki so me opogumile, da sem stopila na pot k bolj občutenemu načinu bivanja. Odprli so mi vrata do vzporednih svetov Zemlje, sporočil iz angelskega sveta in me povezale z mojimi zvezdnimi koreninami.

Močno sta med podprli tudi iniciaciji Usui reiki prve in druge stopnje, ki sta mi pomagali ozavestiti pretok univerzalne kozmične energije skozi moje telo ter začutiti večdimenzionalnost mojega obstoja.

Delavnice zavestnega diha in transmisije zvezdnih bitij pri Solari An Ra pa so me vodile pri aktivaciji svetlobnega telesa. Prav tako sem pri njej osvojila veščine večdimenzionalnega zdravljenja.

Kaj delam?

Vsakodnevno z dihalnimi vajami in poglobljeno meditacijo krepim zavedanje svojega svetlobnega telesa in hkratno prisotnost v večrazsežnostnih prostorih. Najbolj glasno me kliče vilinski svet, s katerim vsakodnevno izmenjujem sporočila srčnih prostorov. Ob branju zapisov Čarne praproti vas vabim, da sporočilom prisluhnite tudi vi.

V svojem delu se ukvarjam z iskanjem novih poti k doseganju bolj odgovornega in harmoničnega delovanja človeških bitij ob zavedanju svoje prepletenosti z Zemljo in vesoljne Zavesti. Svoje poti gradim tudi na znanju, ki sem ga pridobila v času svojega formalnega šolanja.

Tam, kjer sem prisotna in vsakodnevno delujem, želim krepiti zavedanje vsepovezanosti in harmoničnosti delovanja med vsemi nami.

 

sl_SISlovenian